Betekenisvol Groningen & Waarborg Vastgoed

13 november 2018

Betekenisvol Groningen & Waarborg Vastgoed
Bij Waarborg willen we graag – letterlijk – ons steentje bijdragen aan de leef- en werkomgeving in Noord-Nederland, de stad Groningen en haar Ommelanden in het bijzonder. De naam Waarborg Vastgoed heeft zijn basis in de Groninger Borgen, de eerste stenen huizen in de regio. Borgen als bescherming, maar ook als basis voor welvaart en welzijn en met een duidelijke betekenis in het Groninger landschap. Iets wat Waarborg ook in de huidige tijd wil bereiken: we realiseren betekenisvolle woon- en werkplekken op mooie locaties in Noord-Nederland. Plekken die verrassen, inspireren én activeren.

Waarborg is graag partner en gastheer van het event Betekenisvol Groningen, een geweldig initiatief van de Groningse Uitdaging om maatschappelijk betrokken ondernemen te stimuleren. Samen dragen we zo bij aan een duurzaam en bijzonder Groningen!