MVO/MBO: verantwoord of betrokken; een wereld van verschil

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, MVO, wordt door Willem Lageweg, directeur MVO Nederland, uitgelegd als “een nieuwe integrale visie op ondernemerschap waarbij de ondernemer, behalve streven naar winst (profit), ook rekening houdt met het effect van de activiteiten op het milieu (planet) en waarbij de ondernemer oog heeft voor menselijk aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het is van belang een balans te vinden tussen deze drie P’s.”

Bij Maatschappelijk Betrokken Ondernemen, MBO, gaat het om het geven van steun aan maatschappelijk initiatieven en om het tonen van betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken in de directe of indirecte omgeving van de onderneming. Precies deze steun en betrokkenheid wil de Nederlandse Uitdaging invullen met lokale Uitdagingen, waaronder de Groningse.