De Groningse Uitdaging: een sterk concept

De formule van de Groningse Uitdaging heeft zich elders in Nederland al bewezen. Het principe is simpel, maar sterk.

Verzoeken van maatschappelijke organisaties komen binnen bij het team van de Groningse Uitdaging. Daarbij kan het gaan om materialen, kennis of de inzet van mensen, maar ook bijvoorbeeld om contacten te leggen, weten wie je waarvoor moet hebben. Al deze aanvragen komen aan bod in de Matchgroep.

De Matchgroep bestaat uit ondernemers, die elke aanvraag bespreken en bekijken of deze past binnen de mogelijkheden van de Uitdaging. Als de aanvraag wordt geaccepteerd, wordt gekeken welk bedrijf binnen het netwerk van de matchgroepleden de uitdaging aan zou kunnen gaan om te voldoen aan de vraag.

logo GU nieuw