Betrokken speler in de lokale markt

Je ontvangt regelmatig aanvragen voor een financiële bijdrage aan verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties. Je wilt het liefst aan al die aanvragen gehoor geven, maar helaas kan geld maar één keer uitgegeven worden. Je moet dus kiezen. En dat terwijl de vraag alleen maar groeit doordat lokale betrokkenheid een steeds grotere rol speelt.

Groningse Uitdaging

De Groningse Uitdaging helpt het bedrijfsleven om op eenvoudige manier iets toe te voegen aan de lokale samenleving en daarmee vorm te geven aan maatschappelijke betrokkenheid. Dat doen we door krachten te bundelen:

  1. aanvragen coördineren, uitdiepen en als concrete aanvraag aanbieden aan het bedrijfsleven
  2. ondernemers en het bedrijfsleven uitdagen op o.a. menskracht, materialen en middelen
  3. een win-winsituatie creëren voor alle betrokken partijen

Wat kun je doneren en wat krijg je daarvoor?

schermafbeelding-2016-10-31-om-15-53-09

Ik meld mij aan