Onze missieUIT150210 - Logo_UIT150210 - Logo_Schager_uitdaging_v2_werkbesta

 

De missie van de Groningse Uitdaging is een ondernemersnetwerk te zijn dat bedrijven stimuleert om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in de stad Groningen te verbeteren. Door Maatschappelijk Betrokken te Ondernemen, laten bedrijven hun betrokkenheid bij de Groningse samenleving zien. Ons doel is samenwerking tot stand brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.