Wie zijn wij

De Groningse Uitdaging is een stichting, opgericht op 30 maart 2015. De continuïteit van de Uitdaging wordt gewaarborgd door de manager, die ervoor zorgt dat de vragen van maatschappelijke organisaties bij de matchgroep terecht komen.

Ook werken we met een adviesgroep waarin vertegenwoordigers uit het maatschappelijk veld en gemeente zitting hebben,  om bestuur en matchgroep te ‘voeden’ met trends en ontwikkelingen uit de samenleving. De matchgroep bestaat uit ondernemers en komt tenminste vier keer per jaar bijeen.