Stichtingsbestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling en missie, het genereren van Founders, het bijeenbrengen van de Adviesgroep en voor het aansturen van de uitvoerende medewerkers.

Het bestuur van de Groningse Uitdaging:

Maarten van den Bosch – voorzitter

Martin Kooi, TKP Pensioen – Penningmeester

Edward Larkens, TKP Pensioen – Secretaris

Het bestuur wordt ondersteund en gevoed door het operationele team van de Groningse Uitdaging, die ook zorg draagt voor de continuïteit van alle activiteiten van de stichting:

Marco Agema, Denken Doen Duurzaam Adviesbureau – Manager