Comité van Aanbeveling
Peter den Oudsten
logo gemeente Groningen

burgemeester van Groningen

 

Harm Post,

directeur Groningen Seaportslogoseaport

 

 

Sieger Dijkstra,

voorzitter Economic Board GroningenEconomic Board Groningen