Founders

Founders zijn bedrijven/organisaties uit Groningen die betrokken ondernemen belangrijk vinden. Zij stellen financiën beschikbaar voor de organisatie van de Groningse Uitdaging, met als doel het verkleinen van de kloof tussen maatschappelijke organisaties en het Groningse bedrijfsleven.

De Groningse Founders: