Vervolgbijeenkomst G100 Oranjewijk

, 22 oktober 2018

Op 29 september j.l. zijn bewoners uit de Oranjewijk bij elkaar gekomen om ideeën te bedenken voor de wijk. Het was een prachtige dag met enthousiaste en betrokken bewoners. Er zijn 9 top-ideeën uit gekomen (zie dit document: G100 top-ideeën)

Op woensdag 31 oktober organiseren we een vervolgbijeenkomst.
Tijd: 20:00 tot 22:00 met inloop vanaf 19:30
Plaats: Theater Bij Vrijdag, Noorderbuitensingel 11

Ben je een bewoner uit de Oranjewijk en heb je zin om te komen en misschien zelfs om je bij een van de ideeën-groepen aan te sluiten?
Kom dan de 31e naar Bij Vrijdag.
Zie voor meer informatie op onze website https://g100-oranjewijk.nl/ of mail naar g100oranjewijk@outlook.com
We vinden het fijn als je even laat weten of je komt, maar spontaan komen mag ook.

Hartelijke groet,

David, Feriël, Henk, Harry, Walburgis, Aletta, Gerard, Henk, Josefien