Vraag / Aanbod
Status: open

Advies t.a.v. de koers van de organisatie en verdienmodel

Omschrijving

Studio Draadkracht, een sociale onderneming, bestaat inmiddels 2,5 jaar. We zien dat onze inkomsten stijgen doordat we steeds meer activiteiten organiseren en we wat meer bekend worden. Echter deze inkomsten zijn niet voldoende om de kosten te financieren. Een dik jaar geleden hebben we met een forse huurverhoging te maken gehad. We hebben weliswaar subsidie en geld middels, sponsoring en fondsen ontvangen waarmee we de exploitatiekosten kunnen dekken. We willen echter op den duur financieel onafhankelijk hiervan zijn (afgezien van extra financiering door fondsen e.d. voor specifieke sociale projecten). We zouden graag willen dat een deskundige kijkt naar onze financiële situatie en welke koers we het beste kunnen varen om meer inkomsten te genereren, of kosten te verlagen.

Match informatie

Aanvraagdatum 25-10-2018