De Uitdaging helpt vooruit

Samenwerken, samenleven en samen doen!

De Groningse Uitdaging: een sterk concept 

De Groningse Uitdaging is hét ondernemersnetwerk dat maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleert en organiseert. Wij dagen het bedrijfsleven uit om hun lokale betrokkenheid te tonen met concrete acties. In de vorm van materialen en middelen, maar vooral ook met kennis en kunde. Dat doen we door uitdagende hulpvragen van stichtingen, verenigingen en maatschappelijke organisaties en het aanbod van bedrijven bij elkaar te brengen. Met het realiseren van matches slaat de Groningse Uitdaging bruggen tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven. Of beter: door samen sociale initiatieven een stap verder te helpen, dragen wij bij aan het verbeteren van het leefklimaat in de stad Groningen. 

De Groningse Uitdaging is de regionale variant op een landelijke concept.

Nieuws & evenementen

Bekijk landelijk nieuws   |  Bekijk meer nieuws

Over de Groningse Uitdaging

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstelling en missie, het genereren van Founders en het bijeenbrengen van de Adviesgroep.

Maarten van den Bosch – voorzitter

Edward Larkens, TKP Pensioen – Secretaris

Het bestuur wordt ondersteund en gevoed door het operationele team van de Groningse Uitdaging. Het operationele team draagt zorg voor de continuïteit van de activiteiten van de stichting.

Adviesraad

In de adviesgroep hebben zitting:  vertegenwoordigers uit het maatschappelijk veld, Gemeente Groningen, bestuur, founders en matchgroep, en de manager. 

Leden Adviesgroep:
– Vertegenwoordiger van de Gemeente Groningen
– Agatha Dooper  –  Rabobank Groningen
– Edward Larkens –  manager Groningse Uitdaging

Ondersteuners

Ondersteuners zijn bedrijven/organisaties die zich voor de Groningse Uitdaging inzetten om Maatschappelijk Betrokken Ondernemen mogelijk te maken. Zij doen dit als sponsors, door het verstrekken van financiële middelen, het openstellen van hun netwerk of door op een concrete en praktische manier hun producten en/of diensten kosteloos aan te bieden. 

Rick Doesburg – IT ondersteuning
Folkert van der Glas – Copywriter
Ingrid Koetzier – Buitengewoonzijn.NU
Conny Eldering – Coördinator Spullenbank
Esther Poort – PR & Interviews

 

Wat we bereiken

Jouw bedrijf

dagen wij uit zich in te zetten voor de lokale samenleving. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk doen of ervoor zorgen dat overtollige spullen een tweede leven krijgen. Dat is niet alleen beter voor het milieu, maar levert je ook nog eens veel goodwill op.

Jouw stichting en vereniging

Als jij durft te vragen, durven anderen te geven!

Voor sociale initiatieven zoeken we aansluiting bij het lokale bedrijfsleven waardoor doelen sneller, beter, eenvoudiger en vaak ook leuker kunnen worden gerealiseerd.

Een gezonde samenleving

Wij geloven in een samenleving waarin iedereen meedoet en bijdraagt.

Verschillende partijen die iets voor elkaar kunnen betekenen maar elkaar niet altijd weten te vinden, verbinden wij met elkaar. We stimuleren betrokkenheid, activeren netwerken en maken zo de samenleving zelf- en ‘samen-redzamer’.

"Alle betrokken partijen willen samenwerken voor het 'goed'."

– Gerda Geurtsen, directeur Nederlandse Uitdaging

"Intrinsiek gemotiveerd om samen een zo groot mogelijke Maatschappelijke Waarde te creëren, heerlijk gevoel!"

– Marco Agema, Denken Doen Duurzaam

“De Groningse Uitdaging wérkt: een prachtige vorm van samenwerking tussen ondernemers en organisaties om onze stad voor iedereen nog aantrekkelijker te maken”

– Burgemeester Den Oudsten, Gemeente Groningen

Bekijk ons Vraag & Aanbod

Meld uw vraag of aanbod aan

Social mediatheek

Of volg ons op

Bel me terug

  • Uw gegevens worden met zorg behandeld. Lees hierover alles in ons privacystatement.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Pin It on Pinterest

Share This