Interview met Jan Legters

Jan Legters, voorzitter Groningse Uitdaging’

‘In korte tijd is er veel bereikt’

 

Hij is voorzitter en stond tevens aan de basis van de oprichting van de Groningse Uitdaging. ‘Er zijn al diverse mooie matches gerealiseerd’, blikt Jan Legters tevreden terug op de afgelopen periode. 

 

Jan Legters is eigenaar van Legters & partners, een bureau dat zich richt op advies, project- en interim management en detachering. Activiteiten waarin het bureau de mens altijd centraal stelt. ‘De mens is de motor van een organisatie’, verduidelijkt hij’, de organisatie zelf is slechts een vehikel.’ Twee jaar geleden bezocht Legters in Groningen een presentatie van Gerda Geurtsen, oprichtster van de Nederlandse Uitdaging.  Hij was geïnteresseerd in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en zocht naar mogelijkheden om daar met zijn bedrijf ook daadwerkelijk invulling aan te geven. De presentatie maakte indruk. ‘Stichtingen en verenigingen leveren een enorme bijdrage aan de sociale structuur’, zegt hij. ‘Soms ontbreekt het ze echter aan kennis en middelen. Het verhaal van Geurtsen maakte me ervan bewust dat je als bedrijf, door het inzetten van je netwerk, kunt helpen om de lokale samenwerking verder te versterken. Het leek me daarom een goed idee om ook in de stad Groningen een Uitdaging op te zetten.’

 

Waardevolle matches

Als voorzitter van de Groningse Uitdaging geeft Legters leiding aan de bestuursvergaderingen en vanzelfsprekend is hij ook actief binnen een matchgroep. ‘ Het bestuur is verantwoordelijk voor het scheppen van de juiste randvoorwaarden, zodat Thomas de Boer zijn werk als manager zonder obstakels kan uitvoeren’, licht hij toe. Legters is buitengewoon tevreden over hoe het bedrijvennetwerk zich tot dusver heeft ontwikkeld. Hij benadrukt dat er in korte tijd veel is bereikt. ‘Ik heb gemerkt dat ondernemers zich graag bij de Groningse Uitdaging aansluiten.  Ze zijn zich heel erg bewust van het belang van een samenwerking tussen bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dat zie je terug in de manier waarop de matchgroepen te werk gaan. Met de grootst mogelijk zorgvuldigheid worden de vraagstukken beoordeeld. Tijdens de bijeenkomsten wordt er soms scherp gediscussieerd. Niet zonder resultaat, want inmiddels zijn er al diverse waardevolle matches gerealiseerd.’

 

Grote ambitie

De Groningse Uitdaging mag dus nu al een succes worden genoemd.  Toch zou Legters in de toekomst nog veel meer vragen binnen willen krijgen. Het zegt veel over de grote ambitie van het bedrijvennetwerk. Maar vooral ook over de bereidheid van Groningse ondernemers om vraagstukken van maatschappelijke organisaties te helpen oplossen.

 

door Folkert van der Glas

Pin It on Pinterest

Share This