Nieuwe (betere) computers voor ons ‘Kantoor zaVie’ met installatie

26-04-2019SpullenbankVraagOpen
Stichting zaVie - Zorg en aandacht voor iedereen!

Wat is zaVie?

De Stichting zaVie is een vrijwilligersorganisatie die op collectieve wijze de belangen behartigd van een viertal doelgroepen in de provincie Groningen. De doelgroepen zijn:
1. Ouderen
2. GGZ-clienten
3. Gehandicapten en chronisch zieken
4. Verstandelijk gehandicapten

We doen dit door signalering, voorlichting/scholing, empowerment en ervaringsdeskundigheid en netwerkvorming en communicatie.

Centraal in de uitvoering staat dat het voor en door de doelgroep is.
Vrijwilligers c.q ervaringsdeskundigen organiseren themamiddagen, voorlichting en bijeenkomsten door de hele provincie Groningen.
Middels onze activiteiten willen we niet alleen de belangen behartigen van onze achterban, maar ook werken aan een inclusieve maatschappij waarbij iedereen meetelt.

Wat hebben we nodig?

Onze vrijwilligers/ervaringsdeskundigen zijn het fundament van de organisatie en werken in ‘kantoor zaVie’ met 8 werkplekken op trage en verouderde computers.
Graag zouden wij onze vrijwilligers willen uitrusten met computers die meer van deze tijd zijn en mogelijk is er een bedrijf die het ook niet alleen betere apparatuur kan leveren, maar ook kan installeren.
Wij en onze achterban zouden hier ongelofelijk mee gebaar zijn.

Pin It on Pinterest