Stichting zaVie zoekt echte Willy Wortels

28-04-2019Algemene vraagVraagOpen
Wat is zaVie?

De Stichting zaVie is een vrijwilligersorganisatie die op collectieve wijze de belangen behartigd van een viertal doelgroepen in de provincie Groningen. De doelgroepen zijn:
1. Ouderen
2. GGZ-clienten
3. Gehandicapten en chronisch zieken
4. Verstandelijk gehandicapten

We doen dit door signalering, voorlichting/scholing, empowerment en ervaringsdeskundigheid en netwerkvorming en communicatie.

Centraal in de uitvoering staat dat het voor en door de doelgroep is.
Vrijwilligers c.q ervaringsdeskundigen organiseren themamiddagen, voorlichting en bijeenkomsten door de hele provincie Groningen.
Middels onze activiteiten willen we niet alleen de belangen behartigen van onze achterban, maar ook werken aan een inclusieve maatschappij waarbij iedereen meetelt.

Wat hebben we nodig?

De Stichting heeft een project opgestart genaamd ‘Willy Wortel Cafe’
Voor dit project zijn we op zoek naar mensen/Willy Wortels die met onze ervaringsdeskundigen in het Willy Wortel Cafe meedenken en doen om problemen op te lossen die door de vrijwilligers zijn opgehaald bij de achterban. Telkens zal er in het café de focus op een ander probleem en een andere doelgroep komen te liggen.

Voor meer informatie zie ook bijlage

Pin It on Pinterest